decoration
decoration

Arbeidsrecht, waaronder ambtenarenrecht

Kwesties rond loon of andere arbeidsvoorwaarden, of rond de beëindiging van arbeidsovereenkomsten proberen wij van oudsher op te lossen voor zowel werkgevers als werknemers. Bij voorkeur in der minne, maar als dat noodzakelijk is door middel van procedures. Tevens denken wij graag met u mee over zaken als personeelsbeleid en het opstellen van overeenkomsten.

Ook het ambtenarenrecht hebben wij in portefeuille voor diegenen die op basis van een ambtelijke aanstelling werkzaam zijn én voor bestuursorganen.

© 2011 Noppen de Vries Goemans Advocaten