decoration
decoration

Bestuursrecht

De relatie tussen de overhead enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds wordt geregeld door het bestuursrecht. Dat is een terrein met vele haken en ogen en wie ermee te maken krijgt, kan het best snel een adviseur inschakelen.

Het terrein van het bestuursrecht kent echter veel adviseurs. Het is niet nodig om advocaat te zijn om toch te kunnen adviseren en procederen in bestuursrechtelijke zaken.

Maar bij een gespecialiseerd advocaat bent u beter af. Hij, of in ons geval zij, kent de wetgeving, kent het bestuursprocesrecht en ziet de kruisverbanden met het civiele recht als dat aan de orde is. Die wijdere blik van de advocaat maakt haar bij uitstek geschikt u in bestuurszaken met raad en daad bij te staan.

De rechtsgebieden die de sectie Bestuursrecht beoefent, kunnen globaal worden onderverdeeld in:

  • Vergunningen, ontheffingen en beschikkingen
  • Algemeen Bestuursrecht
  • Subsidies
  • Onrechtmatige overheidsdaad

De sectie staat voornamelijk particulieren en bedrijven bij in geschillen met de overheid. Een deel van de werkzaamheden bestaat uit advisering ter voorkoming van een gerechtelijke procedure. Wanneer nodig wordt geprocedeerd in het bestuursrecht tegen een besluit van de overheid. Indien sprake is van onrechtmatig handelen kan de overheid daarvoor in een civiele procedure aansprakelijk worden gesteld.

© 2011 Noppen de Vries Goemans Advocaten