decoration
decoration

Incasso- en Insolventierecht

Binnen de sectie Incasso houden wij ons bezig met de volgende zaken:

  • het desgewenst (via door ons in te schakelen derden) verkrijgen van snelle en betrouwbare verhaalsinformatie;
  • het verzorgen van een snelle (veelal op grond van de wet alsnog vereiste) ingebrekestelling met een zéér korte betalingstermijn;
  • het leggen van conservatoir beslag op bekende vermogensbestanddelen van uw debiteur (zoals roerende of onroerende zaken, debiteuren, bankrekeningen etc.);
  • het aanvragen van het faillissement van uw debiteur;
  • het, na verkrijging van een executoriale titel (zoals een vonnis), begeleiden en bewaken van de executiemaatregelen.

Uiteraard weet u als ondernemer als geen ander dat een succesvolle onderneming gebaseerd is op een verantwoord debiteurenbeleid. Een duidelijke betalingstermijn en goed gestructureerde algemene voorwaarden zijn daarvoor in de dagelijkse praktijk vrijwel onmisbaar. Met name daar waar het betreft het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden kunnen wij u door onze jarenlange ervaring uitstekend bijstaan. Een wijdverbreid misverstand in dit opzicht is dat de kosten van een advocaat in deze fase vaak niet opwegen tegen het behaalde resultaat. Ter incasso van een vordering wordt voorafgaande aan een procedure aan de wederpartij een sommatiebrief verzonden. In deze brief wordt aan de wederpartij uw kosten voor verhaal van uw vordering in rekening gebracht. In principe betaalt u derhalve in de buitengerechtelijke fase over het bedrag dat voor u geïncasseerd wordt geen bijdrage in de kosten van een advocaat. Pas zodra een procedure benodigd is, merkt u derhalve de financiële consequenties.

Als gezegd betrekken wij bij het opstellen van contracten en bedrijfsadvisering de financiële problematiek op voorhand, zodat u niet voor onverwachte verrassingen wordt geplaatst bij de incasso van uw vorderingen. Indien gewenst wordt bij debiteuren die hardnekkige weigeren te betalen een concept-dagvaarding bij de sommatiebrief gevoegd. Daarnaast heeft een advocaat voor u als bijkomend voordeel dat hij beslag kan laten leggen. Het wil nog wel eens voorkomen namelijk dat een debiteur hangende de procedure gelden vervreemdt, zodat u uiteindelijk wellicht een vonnis heeft, maar dat de wederpartij geen financiële middelen heeft. Door dit zogenaamde conservatoir beslag en het onmiddellijk bijvoegen van een concept-dagvaarding komt het zeer geregeld voor dat een weigerachtige debiteur alsnog tot betaling overgaat.

© 2011 Noppen de Vries Goemans Advocaten