decoration
decoration

Vermogensrecht

U behoeft niet vermogend te zijn om met vermogensrecht in aanraking te komen. Het is immers een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met contracten, schulden, vorderingen, schadevergoeding, onrechtmatig handelen, koop en verkoop, roerende en onroerende zaken, kortom met de zakelijke betrekkingen tussen burgers onderling, tussen bedrijven en burgers en tussen bedrijven.

Op dit gebied geldt dat u niet snel genoeg een advocaat kunt raadplegen, want een zorgvuldig opgesteld contract voorkomt veel narigheid. Als er eenmaal narigheid dreigt, of als er al narigheid is, wijst de vermogensrechtelijk onderlegde advocaat u de weg in de warwinkel van regels en rechten.

De vermogensrechtadvocaten van Noppen de Vries Goemans advocaten hebben een belangrijk pluspunt op advocaten van andere kantoren: zij zijn goed bekend in de procespraktijk en zijn derhalve in staat over te schakelen van advisering naar het voeren van een procedure. En zij kunnen dankzij hun proceservaring ook uw kansen in een procedure tegen u inschatten.

© 2011 Noppen de Vries Goemans Advocaten