decoration
decoration

Samen met u

Samenwerken is ons uitgangspunt

Wij werken vanuit de filosofie dat je zonder goede samenwerking nooit tot steekhoudende juridische
vertegenwoordiging of advies kunt komen. Door samenwerking kunnen wij optimaal gebruik maken
van uw kennis van uw specifieke kwestie. En u op uw beurt van onze (bedrijfs-) juridische kennis en
ervaring.

“Samenwerking is de basis van succes vanuit de gedachte dat je niet in alles de beste bent. Bent u op
uw best in uw vakgebied, wij in het onze.”

Uw kennis

We houden niet van het oplepelen van wetteksten. Ons gaat het om de vraag: wat betekenen die
wetteksten nu in uw specifieke geval? Uw specifieke kennis van de kwestie, van het product, het
bedrijf of de tegenpartij en van wat er is gebeurd, is essentieel voor het behalen van gezamenlijk
succes.

Onze rol

Wij hechten er aan de consequenties van wetteksten en bijvoorbeeld van contracten voor u
inzichtelijk te maken . De ervaring van onze advocaat-adviseur en zijn kennis van eerdere rechtszaken
vormen een belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening. We koppelen dat aan rust, overzicht,
scherpte, doortastendheid en - als dat nodig is - killersinstinct. Stuk voor stuk elementen van ons
beroep en rollen waar we ons in thuis voelen.

© 2011 Noppen de Vries Goemans Advocaten